กบนอกกะลา ตอน กว่าจะเป็นวิศวกร

สารคดีประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายการกบนอกกะลา ตอน “กว่าจะเป็นวิศวกร”
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท)
เมื่อ วันที่ 23 และ 30 มกราคม 2552