ขยายเวลาสำหรับการส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

** ขยายเวลาสำหรับการส่งบทคัดย่อ การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561**

การประชุมวิชาการทาง โลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) มีกำหนดจัดงานวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

สามารถส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
นำเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ แบบโปสเตอร์ได้

TMETC11: Abstract submission deadline extended!
The Conference Committee is delighted to announce that the abstract submission deadline for the 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11) has been extended to August 3, 2018.

Abstracts should be submitted only via the online submission through the conference website (http://tmetc11.kmutt.ac.th/).
We would like to thank the participants who have already submitted their abstracts!
The 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11) is to be held at Pattaya, Thailand during 15th – 16th November 2018.

Best Regards,

The 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11)
http://tmetc11.kmutt.ac.th/
E-mail: tmetc11@kmutt.ac.th