ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงโครงงานวิศวกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุครั้งที่ 7

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการแสดงโครงงานวิศวกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ลานเอนกประสงค์ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 1  อ่านคลิ๊ก