ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายแนะนำบริษัท Thai Tohken เพื่อเข้าฝึกงานหรือทำงานต่อ

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายแนะนำบริษัท Thai Tohken เพื่อเข้าฝึกงานหรือทำงานต่อ

ทางบริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายแนะนำ บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด เพื่อเข้าฝึกงานหรือทำงานต่อ (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 509 ชั้น 5  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Letter of visit (KMUT-T) 19 Feb 18