ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ MAPT2010

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ International Conference on Materials Processing Technology 2010 (MAPT 2010) ซึ่งจัดขึ้นโดย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Department of Precision Mechanics, Tokai University ประเทศญี่ปุ่น  หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ และศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นและโลหะก้อน

วันที่ 5-6 มกราคม 2553
ณ โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ

ข้อมูลเพิ่มเติม http://tme.kmutt.ac.th/mapt2010/