งานประชุมทางวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ (MAPT 2023)

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ (MAPT 2023)

จัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ

ภายใต้หัวข้อ

  • Metal Forming Technology
  • Electric Vehicle and Aerospace Parts
  • Non-metal and composite technology
  • Machine Learning (ML) for Digital Manufacturing
  • Nanomaterials
  • Aluminum Technology : Microstructure-ProcessingProperties
  • Industrials Sections Technology

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://mapt.kmutt.ac.th/ และ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090752821184&mibextid=ZbWKwL