ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมประกวดผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมประกวดผลงาน Jinpao Automation Contest 2018

การแข่งขันแนวคิดของการใช้งานระบบ Automation ทดแทนแรงงานคนระบบการผลิต

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

ณ KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)