ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ  Active Recruitment  ประจำปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1)  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

สอบวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เวลาสอบ
1 นายสรวิศ กุดทา เซนต์หลุยส์ 13.00 น.
2 นายกฤตนัน สินธุนนท์ ศรียาภัย 13.25 น.
3 นายสรวิศ อยู่ทิม บางปะกอกวิทยาคม 13.50 น.
4 นายสรวิศ เถาว์ชู วัดทรงธรรม 14.15 น.
5 นายพัชรพล แปลนาค วัดทรงธรรม 14.40 น.
6 น.ส.กาญจนาภรณ์ วารินทร์ มัธยมวัดหนองแขม 15.10 น.
7 น.ส.กันยารัตน์ ชาวบ้านกร่าง บางปะกอกวิทยาคม 15.35 น.
8 น.ส.กัลยกร ผู้ฐานิสสร ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา    
• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    
• แต่งกายด้วยชุดนักเรียน      
• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และตั้งค่าชื่อโดยใช้ ชื่อ-สกุลจริง เพื่อเข้าสู่ระบบ  
• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม
• เข้าห้องสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 25 นาที  
• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ  
• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน  
         
หมายเหตุ  หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ อ.ดร.รัชนี ไพศาล โทร.089-6915765
                หรือ โทร. 02-4709213 รมณพรรณ ขันทอง

Join Zoom Meeting
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/7869394388?pwd=d2xXd3FKMllwaHlPb2h1VTFyKzJzUT09

Meeting ID: 786 939 4388
Passcode: 203337

Join by Skype for Business
https://kmutt-ac-th.zoom.us/skype/7869394388