ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ วิจัย’นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาล’สุดเจ๋ง คว้าถ้วยพระราชทาน

วิจัย’นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาล’สุดเจ๋ง คว้าถ้วยพระราชทานวิจัย’นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาล’สุดเจ๋ง คว้าถ้วยพระราชทานม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โชว์ผลงานวิจัย “นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาลเป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง” โดนใจ ประกวดโครงงาน PTTGC Open Innovation Challenge 2016  คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทีมจาก ม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยสิริเมธีศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 20.45 น.

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่โรงแรมมิลาเคิล หลักสี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการจัดประกาศผลประกวดโครงงานวิจัย PTTGC Open Innovation Challenge 2016: “Smart-Eco Innovation” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย หนุนส่งเสริมนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์                     นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยอาศัยการแสวงหาแนวความคิดใหม่ๆ จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างมูลค่าที่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้จริง การจัดประกวดโครงงานวิจัย  PTTGC Open Innovation Challenge 2016 ภายใต้แนวคิด “Smart-Eco Innovation” โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยทั้งในกลุ่มภาคการศึกษา ภาคสถาบันวิจัย และบริษัทสตาร์ทอัพได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศไทย  “การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ซึ่งการริเริ่มโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมระหว่างบริษัทฯ กับทุกภาคส่วน โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนทั้งด้านทุนการวิจัย การพัฒนาการตลาดเทคนิค และการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ต่อไปในอนาคต” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว  เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่เดือน ส.ค. 59 และได้รับการตอบรับจากนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 โครงการ จากภาคการศึกษา 38 โครงการ และภาคเอกชนหรือบริษัทสตาร์ทอัพ 12 โครงการ ผู้เข้าร่วมในโครงการ ทั้งสิ้น 165 คน ซึ่งทีมชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท และจะมีโอกาสเข้าร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยกับ PTTGC รวมถึงได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์
สำหรับนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มีดังนี้ ประเภท Smart-Eco Products: ได้แก่ ทีม Photocat นำเสนอผลงาน Upgrading Sugar to High Value Products and Chemicals by Green Technology จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นวัตกรรมพัฒนาน้ำตาลเป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง โดยการนำแสงมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสารทดแทนความหวานที่ตลาดค่อนข้างเติบโต , ประเภท Smart-Eco Plants  ได้แก่ ทีม Powerpuff Girls นำเสนอผลงาน Carbon Dots: They are 50 Times More Expensive Than Gold จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นวัตกรรมการเปลี่ยนของเสียหรือกากอุตสาหกรรมจากโรงงานปิโตรเคมีที่มีคาร์บอนอยู่ให้มาเป็นสารที่มีราคาสูงกว่าทองถึง 50 เท่า ผลิตโดยไม่ซับซ้อนและต้นทุนต่ำ มีคุณสมบัติการใช้งานในหลายรูปแบบ
และประเภท Circular Thinking  ได้แก่ทีม Graphenal นำเสนอผลงาน Microporous Graphenal Polymers for Uptake and Transformation of CO2 Gas จากสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นการพัฒนาวัสดุที่เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซต์ ให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงที่สามารถดักจับคาร์บอนฯในอุณหภูมิห้อง และยังสามารถต่อยอดนำไปใช้เป็นสารอิเล็กโทรไลตเหลวสำหรับแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุยิ่งยวด. …

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/576273