วีดีโอแนะนำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

มาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี