ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมทางวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ 2560 (International Conference on Materials Processing Technology 2017 (MAPT 2017)

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุมทางวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ 2560 (International Conference on Materials Processing Technology 2017 (MAPT 2017) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาดาพลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร