รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่

สอบวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 14.30น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ลำดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เวลาสอบ
1 นางสาวจินต์จุฑา เกษโกศล บางปะกอกวิทยาคม 10.00 น.
2 นายจิรศักดิ์ สมจิตร ยอแซฟอุปถัมภ์ 10.10 น.
3 นายปิยวัฒน์ หวังปัญญา แก่นนครวิทยาลัย 10.20 น.
4 นายสุพพัต การสมใจ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 10.30 น.
5 นายอัครวิชช์ สาระนัน เทศบาล6นครเชียงราย 10.40 น.
6 นายกฤตวัฒน์ ทองใส เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 10.50 น.
7 นายซาบีดีน เสนสะนา ธรรมวิทยามูลนิธิ 11.00 น.
8 นายสหรัฐ สุขุมธรรมรัตน์ จิตรลดาวิชาชีพ 11.10 น.
9 นางสาวเทพธิดา คาโส มัธยมตากสินระยอง 11.20 น.
10 นายวงศ์ปกรณ์ เจตสิกทัตภักดี อัสสัมชัญธนบุรี 11.30 น.
11 นายศรราม เส็งเอี่ยม อัสสัมชัญธนบุรี 11.40 น.
12 นายกฤษฎิ์ การกุศล พิษณุโลกพิทยาคม 11.50 น.
13 นายพิจักษณ์ รุ่งธิติธรรม พิษณุโลกพิทยาคม 13.00 น.
14 นายวัชรมน เผือกกลาง วัดราชบพิธ 13.10 น.
15 นายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์ เทพศิรินทร์ 13.20 น.
16 นายณัฏฐกิตติ์ ธงชนะ ชลราษฎรอำรุง 13.30 น.
17 นายอีธาน กิ่งกาญจนา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 13.40 น.
18 นายสุรวัช ยิ่งปัญญาโชค อัสสัมชัญ 13.50 น.
19 นายภัคธร คุณารักษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 14.00 น.
20 นายธีร์ธวัช บุญภาภ์ษษิฤทธิ์ อัสสัมชัญ 14.10 น.
21 นายจินตพัฒน์ ตาอ้าย กำแพงเพชรพิทยาคม 14.20 น.
22 นายฐปณพงศ์ ภัทรเสรี แสงอรุณ 14.30 น.

 

ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
• แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ  Meeting ID :  343 714 4640
• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม
• ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 นาที
• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ
• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน
หมายเหตุ  หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ คุณพัฒิยาภรณ์  บูรณะพิมพ์ โทร. 083 – 0466078

 

https://line.me/R/ti/g/N2W3IHDbo7