รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ

สอบวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 11.45 น. Online โดยผ่าน Appication Zoom

ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักศึกษา

• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

• แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

• กรุณาดาวโหลด Zoom Application และสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ Meeting ID : 343 714 4640

• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม

• ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ คนละไม่เกิน 10 นาที

• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ เผื่อกรรมการมีการทดสอบวิชาพื้นฐาน

หมายเหตุ หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ คุณพัฒิยาภรณ์ บูรณะพิมพ์ โทร. 083 – 0466078

https://line.me/R/ti/g/tz8ru8QTuj