แนะนำห้องสมุด “ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ”

โลกของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ในแต่ละวันผู้ผลิตวัสดุจากทั่วทุกมุมโลกจะมีการสร้างสรรค์วัสดุนวัตกรรม ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และนักออกแบบ ตลอดจนไปถึงการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลำดับสำหรับวัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุให้กับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุ

  •  รับข่าวสารอัพเดทของเทรนด์ วัสดุทั่วโลกจากหลายวงการอุตสาหกรรม
  • ได้ข้อมูลวัสดุเพื่อเป็นคำตอบสำหรับการสร้าง สรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น
  • พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด สำหรับงานของคุณ
  • ให้คำปรึกษา ตลอดจนการทำงานร่วมกัน เพื่อคิดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิถีทางที่ยั่งยืน
  • สร้างและค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศต่อไป

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ –  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC)
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์ http://www.materialconnexion.com/th
(ข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ห้องสมุดเพื่อการออกแบบ)