ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์

ห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

เลขทะเบียน:  2-0291-0054-4

 

ห้อง ปฏิบัติการเซรามิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มจธ. จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2552 จุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมวัสดุ และการฝึกอบรมปฏิบัติเกี่ยวกับงานทางด้านเซรามิกส์ ควบคู่กับการให้บริการและแนะนำทางด้านเทคนิค

ขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ

 • สามารถเตรียมผงเซรามิกสำหรับการขึ้นรูปด้วยผง หรือการผลิตวัสดุเชิงประกอบ
 • สามารถให้บริการแก่บุคคลากรภายในและบุคคลภายนอกในเรื่องการเตรียมผงวัสดุสำหรับการผลิต

เครื่องมือและอุปกรณ์

 • เครื่องชั่งดิจิตอล (2 ตำแหน่ง)
 • เครื่องอัลตร้าโซนิกและอัลตร้าโซนิกโพรบ
 • ตู้ดูดควัน
 • รางสำหรับหม้อบดบอลมิลขนาด 500 มล.
 • รางสำหรับหม้อบดบอลมิลขนาด 1 กก.
 • เครื่องบดแรปิดมิล
 • ตะแกรงร่อน
 • หม้อบดและลูกบด
 • อื่นๆ

 

ติดต่อ:
  หัวหน้าห้องปฏิบัติการ: นางสาวณัฐรัตน์  เก่งกล้า
โทรศัพท์: 0-2470-9358, 088-230-5798
อีเมล: nattaratkengkla@hotmail.com, nattarat.ken@kmutt.ac.th

 

อัตราค่าบริการทดสอบ : เครื่องมือทดสอบพื้นฐาน  และ  ส่งทดสอบและรายงานผล สวท.
แบบฟอร์มขอรับบริการ:  สอบด้วยตนเอง และ ส่งทดสอบ สวท (ควรส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้เครื่อง 7 วัน เพื่อนัดคิว)