เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัทนิสสัน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด

feather-calendarPosted on 27 กุมภาพันธ์ 2024 document ข่าวกิจกรรม
แชร์
เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัทนิสสัน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด

อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ได้รับโอกาสจากบ.นิสสัน เอเซีย แปซิฟิค จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนา อาจารย์และนักศึกษาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และความรู้จากทีมวิศวกรของทางบริษัท

ท้ายสุดเป็นกิจกรรมของ HR ที่เชิญรุ่นพี่ มจธ. (บางมด) อายุงานต่างๆกัน มาให้ความรู้ แง่คิดในการทำงานแก่น้องๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาปีนี้

ภาควิชาขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้