กัณหา นาคเล็ก


กัณหา นาคเล็ก
นายช่างเทคนิค
โทร 0-2470-9204

 

 

ประวัติการศึกษา

ป. 4 โรงเรียนบ้านยวนโป๊ะ