งานวัน Kubota one day tour

feather-calendarPosted on 27 มีนาคม 2024 document ข่าวกิจกรรม
แชร์
งานวัน Kubota one day tour

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวัน Kubota one day tour ซึ่งทางบริษัทสยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ชลบุรี) ได้จัดขึ้นเพื่อแนะนำกิจการของทางบริษัท โดยผู้บริหารของทางบริษัทให้การต้อนรับ ก่อนเริ่มกิจกรรมทางบริษัทได้เล่าความเป็นมา และแนำนำบริษัทแก่นักศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน

ภาคบ่ายมีกิจกรรม

– plant tour เยี่ยมชมสายการผลิต

– พบศิษย์เก่าให้คำแนะนำในการทำงาน

– เล่นเกมส์ตอบปัญหา มอบของรางวัลแก่ผู้ชนะ

– ถ่ายรูปหมู่ และปิดงาน